Word lid

van de Contactgroep Marfan en aanverwante aandoeningen Nederland

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor lidmaatschap van de Contactgroep Marfan en aanverwante aandoeningen Nederland. Mocht u problemen hebben met het invullen van het formulier of wordt het formulier niet goed weergegeven, neem dan telefonisch of via e-mail contact op met het secretariaat.

  De heerMevrouwFamilie

  JaNeeWeet nietAnders

  Het lidmaatschap bevat onder meer

  • Driemaal per jaar onze nieuwsbrief ‘Marfinfo’;
  • Uitnodigingen voor bijeenkomsten;
  • Contact met mensen die hetzelfde ziektebeeld hebben;
  • Brochures en publicaties over Marfan en aanverwante aandoeningen.

  Wat vragen wij van u?

  • De contributie voor lidmaatschap bedraagt per jaar € 25,- per automatische incasso en € 27,50 per betaalverzoek.
  • Lid geworden ná 1 oktober van het lopend jaar: € 12,50 per automatische incasso en € 15,- per betaalverzoek.
  • Om lid te kunnen worden, verzoeken wij u gebruik te maken van het inschrijfformulier.

  Mensen die lid zijn van een patiëntenbelangenvereniging betalen contributie. Maar wist u dat u via de aanvullende verzekering van sommige zorgverzekeraars een deel van uw lidmaatschapsgeld vergoed kunt krijgen? Diverse zorgverzekeraars hebben dit jaar opnieuw een vergoeding van lidmaatschapskosten van een patiëntenvereniging opgenomen in de aanvullende verzekering. De vergoeding varieert per verzekeraar.

  Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging

  Het adres van het secretariaat is

  Contactgroep Marfan Nederland
  Postbus 1025
  3860 BA Nijkerk
  Door uw steun kunnen wij ons inzetten voor de mensen met Marfan en aanverwante aandoeningen.

  Opzegging lidmaatschap

  Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar.

  Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving via contact@marfansyndroom.nl, welke ten minste dertig dagen voor het einde van het lopende verenigingsjaar in het bezit moet zijn bij de ledenadministratie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur van de vereniging anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.