Downloads

Folders

 

Protocollen

Gedragscode

Wij staan voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode die wij hanteren.

Huishoudelijk reglement

In de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2007 zijn de statuten van het huishoudelijk reglement vastgesteld.

Klachtenregeling

Het kan wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen wij het graag. De Contactgroep Marfan Nederland probeert te leren van eventuele fouten door te luisteren naar klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om onvrede weg te nemen. Indien dat niet afdoende is, heeft de Contactgroep Marfan Nederland een interne klachtenregeling, zodat u de kans hebt om uw klacht kenbaar te maken. In deze klachtenregeling is vastgelegd hoe u een klacht kan indienen bij ons en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Via onderstaande buttons kunt u de bestanden downloaden.