Het bestuur

Het bestuur wordt nu gevormd door vijf leden van de Contactgroep. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur voert de besluiten uit die zijn genomen in de bestuursvergadering en de Algemene Leden Vergadering (ALV).
Daarnaast vertegenwoordigen de bestuursleden de Contactgroep Marfan en aanverwante aandoeningen Nederland zowel intern als extern (nationaal en internationaal).

De bestuursleden stellen elke drie jaar een beleidsplan op. Dit plan wordt jaarlijks tijdens de beleidsdag getoetst en indien nodig aangepast. De begroting, die jaarlijks door de penningmeester wordt gemaakt, wordt tijdens de ALV aan de leden voorgelegd ter goedkeuring.


Samenstelling van het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Diana Maas – Voorzitter
Contactpersoon: redactie, medische adviesraad, (inter)nationale contacten
Portefeuilles:
social media, activiteiten
Overige: vrijwilligerscoördinator, coördinator cliëntondersteuning (infolijn)

Frank van Vliet – Penningmeester
Portefeuille: financiën

Geert van Winkel – Secretaris
Contactpersoon: andere patiëntorganisaties, beroepsgroepen
Overige: marfanpoli’s

Rutger Meij – Bestuurslid
Contactpersoon: studentenprojecten, marfanpoli’s
Portefeuille: patiëntenparticipatie

Inka Wijnands – Bestuurslid
Portefeuilles: Loeys-Dietz, Marfan Europe Network (M.E.N.), website
Overige: activiteiten