Hartelijk bedankt dat u een donatie maakt aan de Contactgroep Marfan. Met uw bijdrage helpt u mensen met het Marfan syndroom. Uw donatie is belangrijk om hulp en kennis te kunnen bieden en verder te kunnen ontwikkelen.

 

Het Jacqueline den Brok Fonds

Het Jacqueline den Brok Fonds vormt een zelfstandig fonds binnen de Marfanvereniging en verwerft gelden ten behoeve van activiteiten die tot doel hebben het fenomeen Marfan in wetenschappelijk en/of maatschappelijk opzicht te ondersteunen dan wel uit te dragen. De bepalingen van het fonds zijn bij afzonderlijk reglement vastgesteld.

Donaties met betrekking tot het fonds kunnen worden gestort op bankrekeningnummer:

IBAN: NL23 INGB 0005 4259 80
BIC: INGBNL2A
T.n.v.: Contactgroep Marfan Nederland
O.v.v.: Jacqueline den Brokfonds (of JDB fonds)