ANBI gegevens

De Contactgroep Marfan Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u de gegevens voor de ANBI status.

  • Naam: Contactgroep Marfan Nederland
  • RSIN (Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) /fiscaal nummer: 816098086
  • Postadres: Postbus 1025, 3860 BA, Nijkerk
  • ANBI-formulier 2024

 

Jaarverslag 2022

Financiële_verantwoording_2022_CMN

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemene nut beogende instelling. De erkenning als ANBI geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan controleren of instellingen individueel aan de voorwaarden voldoen.

Voordelen van donatie of legaat

Een voordeel van schenking aan een ANBI is dat de gever zijn schenking geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op zijn belastbaar inkomen (box I, II of III). Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De Belastingdienst betaalt mee aan deze giften. Iemand, die slim gebruik maakt van het belastingvoordeel, kan meer schenken met hetzelfde geld. De Belastingdienst betaalt het verschil terug na aangifte inkomstenbelasting. Een donateur kan ervoor kiezen om het voordeel zelf te behouden of weg te schenken aan de ANBI van zijn voorkeur.

De Wet Inkomstenbelasting kent twee soorten aftrekbare giften. Afhankelijk van de vorm (eenmalig of periodiek) kunnen deze giften geheel of gedeeltelijk in aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen van de gever.

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij graag naar de website van de Belastingdienst.

Belastingdienst – belastingvoordelen ANBI