Verpleegkundigen

In 1992 schreef Brigitte Sprokholt een verpleegkundig handelingenprotocol over een ziekenhuispatiënt met het Marfan syndroom. Dit protocol is opnieuw bekeken en herzien naar de actuele situatie door verpleegkundig consulent Ronald Zwart aangeboren hartafwijkingen AMC, Amsterdam.

In de afgelopen twee decennia zijn er op verpleegkundig en medisch gebied vele zaken veranderd, waardoor het noodzakelijk was dit protocol te herzien en te vertalen naar de huidige tijd. De globale indeling van het protocol is hetzelfde gebleven, maar een aantal verpleegkundige problemen zijn achterhaald en zijn vertaald naar deze tijd. Een aantal algemeen verpleegkundige problemen die op vele ziektebeelden toepasbaar zijn, zijn in dit protocol komen te vervallen.

Er is naar gestreefd alleen die verpleegkundige problemen op te nemen die specifiek zijn voor patiënten met het Marfan syndroom.