Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Soms hebben consument en zorgverzekeraar een verschil van mening, bijv. over de vergoeding van een behandeling, het betalen van de zorgpremie of het gebruik van hulpmiddelen. Als je er dan samen niet uitkomt, kan SKGZ je op weg helpen.

Dit doen zij door voorlichting, bemiddeling en geschilbeslechting. Vaak probeert eerst hun Ombudsman Zorgverzekeringen gratis een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Dan kan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen voor een beperkt bedrag (€37,-) een bindend advies geven. De SKGZ is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie voor de zorgverzekeringen.

Meer info: www.skgz.nl