Onderzoek Fysiotherapie

Vier studenten fysiotherapie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) werken samen aan hun scriptie om ervaringen en meningen van mensen met het Marfan syndroom of aanverwante bindweefselaandoeningen met betrekking tot hun fysiotherapeutische behandelingen in kaart te brengen.

Marfan en fysiotherapie; ervaringen en meningen!  

Wie zijn wij?  

Wij zijn vier studenten fysiotherapie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), nl. Vera, Rosalie, Fedrik en Robin. Momenteel werken wij samen aan onze scriptie met als onderwerp Marfan patiënten en hun ervaring met fysiotherapie. Ons doel is om de ervaringen en meningen van mensen met het Marfan syndroom of aanverwante bindweefselaandoening met betrekking tot hun fysiotherapeutische behandelingen in kaart te brengen.

Wat?  

Voor ons onderzoek zijn wij op zoek naar deelnemers bij wie wij een interview mogen afnemen. Tijdens het interview zijn wij benieuwd naar hoe het Marfan syndroom zich bij u manifesteert, hoe u ermee omgaat en vooral wat uw ervaringen met fysiotherapie met betrekking tot uw klachten zijn.

Deelnemers dienen:

  • 18 jaar of ouder te zijn
  • Marfan syndroom of een aanverwante bindweefselaandoening te hebben (Loeys- Dietz syndroom of vasculaire Ehlers Danlos syndroom)
  • in behandeling bij een fysiotherapeut te zijn of in de afgelopen 5 jaar in behandeling te zijn geweest
  • de Nederlandse taal te beheersen.

Wanneer?  

De interviews zullen in week 9 t/m 12 (27 maart t/m 21 april) plaatsvinden. Deze nemen ongeveer 30 minuten in beslag en worden door middel van een mobiele telefoon opgenomen. De gegevens van het interview zullen geanalyseerd en in ons onderzoek verwerkt worden. Alles wordt maximaal 6 maanden bewaard en zal opgeslagen worden in een veilige, afgesloten plek waar alleen de deelnemende onderzoekers bij kunnen.

Waar?  

De interviews kunnen zowel fysiek als online plaatsvinden. In samenspraak met u zoeken we naar een ideale locatie en tijd. Mocht u vooraf of tijdens het interview willen stoppen, dan is dit uiteraard mogelijk; wij verwachten hier geen verklaring voor. Aan uw gegeven antwoorden hangt geen beoordeling vast; iets zal niet als goed of slecht beoordeeld worden.

Dus….  

Bent u na het lezen van bovenstaande informatie geïnteresseerd en wilt u ons helpen bij ons onderzoek? Of heeft u nog vragen? Mail dan uw gegevens (naam, leeftijd, geslacht en woonplaats) naar: scriptie.marfan@gmail.com. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.