Onderzoek 'Behoud van zelfregie' - oproep interviews

Graag nodigt Aniek de Graaf, HBO-v student Hogeschool Ede, u uit om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek naar het behoud van zelfregie van patiënten met het marfansyndroom rondom operaties aan de grote bloedvaten.

In het huidige onderzoek gaat het erover hoe u de zelfregie rondom deze operaties ervaart. In onderstaande punten wordt uitgelegd wat precies de bedoeling is, zodat u weet waar aan u deelneemt. Bij het maken van de afspraak voor het interview wordt u gevraagd in uw mail te bevestigen dat u deze informatie begrijpt en er mee instemt.

Wilt u meer weten? Lees deze informatiebrief met toelichting.

Wilt u deelnemen? Download dan dit aanmeldformulier, vul het in en stuur het naar het genoemde mailadres.

Voor meer informatie hebben we nog een filmpje van Aniek.