Deelnemers RADAR-studie gezocht

Deelnemers gezocht voor RADAR-studie Patiënt perspectief op incidentele screening naar een aorta aneurysma. We willen graag uw mening weten!

Eerder publiceerde de Contactgroep Marfan een artikel over de RADAR-studie. Het doel van de RADAR-studie is om met geavanceerde MRI-technieken een aorta aneurysma en het scheuren daarvan sneller en beter te kunnen voorspellen. Binnen de RADAR-studie is er sinds kort een aanvullende studie gestart waarvoor deelnemers zich kunnen aanmelden. De onderzoekers zijn benieuwd naar uw mening.

Wat zijn uw voorkeuren en wensen als het gaat over het screenen op een aorta aneurysma? Waarom zou u dit wel of niet willen en wat is volgens u het effect van screenen op uw dagelijks leven? Dit zijn belangrijke vragen om te beantwoorden voordat het nieuwe screeningsprogramma daadwerkelijk toegepast gaat worden in de praktijk. Om dit te kunnen onderzoeken wordt er een vragenlijst afgenomen en vinden er online groepsinterviews plaats. Potentiële deelnemers kunnen dus vanuit huis deelnemen.

Heeft u interesse om meer informatie over het onderzoek te ontvangen of om deel te nemen? Neem dan vóór 29 oktober contact op met de uitvoerende onderzoeker, mw. Dinah van Schalkwijk. Vermeld in de mail uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Mw. Dinah van Schalkwijk:
Afd. Radiologie LUMC
Tel. 013-4663708
d.l.van_schalkwijk@lumc.nl