Borstkasproblematiek

Lezing Borstkasproblematiek, door dr. Justin de Jong (AMC). Over vervormingen van de borstkas en de evt. gevolgen daarvan.
Gehouden op de online voorjaarscontactdag van de Contactgroep Marfan Nederland op 27 maart 2021.