Aankondiging najaarscongres IC-(nazorg)

Op 21 september organiseert Stichting FCIC – IC Connect het najaarscongres IC-(nazorg); de kracht van samen voor IC-professionals en- ervaringsdeskundigen in ’s Hertogenbosch. Wil je de meest recente kennis opdoen met betrekking tot mooie projecten? Kom dan naar het najaarscongres.

Goede IC-(na)zorg geven we als we als multidisciplinair team samenwerken. Willen we innoveren dan hebben we ook daarvoor elkaar nodig. En willen we de IC-(na)zorg evalueren dan doen we dat door middel van de verbinding van praktijk en onderzoek. Allemaal vormen van ‘samen’.

Met keynote sprekers als Renze JongstraDiederik van Dijk en Nico van Meeteren, keuze uit 12 verschillende verdiepingssessies, ruime gelegenheid tot ontmoeten en kennisuitwisseling, belooft het een mooi congres te worden. Let op, aan deelname zijn wel kosten verbonden. Ga naar de website van FCIC voor meer informatie en aanmelding.