Sociaal maatschappelijk

Logo NFORecent is de lijst met door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) geselecteerde expertisecentra voor zeldzame aandoeningen op de NFU-website geplaatst, en wel onder de naam 'Weesziekte Adreswijzerexternel link'.

Wij willen u via deze weg van harte bedanken voor uw medewerking aan onze enquête over de relatie tussen fysiotherapie en het Marfan syndroom. Wij hebben een respons van meer dan 100 ingevulde enquêtes, een ongekend hoog aantal.

Mensen die lid zijn van een patiëntenbelangenvereniging betalen contributie. Maar wist u dat u via de aanvullende verzekering van sommige zorgverzekeraars een deel van uw lidmaatschapsgeld vergoed kunt krijgen?