Een lezing op de jaarlijkse Contactdag Marfan 2018 van Mevr. Drs. Sparreboom (Tandarts) over Marfan en tandheelkunde.