Jessica Tertnik leidde deze workshop. Jesscia heeft zelf marfan en zij zocht lange tijd naar een manier om haar pijn en vermoeidheid onder controle te houden. Via haar ergotherapeut maakte zij kennis met energie-en timemanagement en daar heeft Jesscia veel baat bij gehad. 

Het idee van energie-en timemanagement is om middels een weekschema de week in kaart te brengen. De gehele week wordt in kaart gebracht, zodat inzichtelijk wordt waar de grootste belemmeringen (de energieslurpers) liggen. De insteek is zodoende om grip te krijgen op de energie en vermoeidheid.

Al vrij snel werden de deelnemers van de workshop aan het werk gezet om met een lijstje alle denkbare activiteiten die zij in een week verrichten in te vullen en daaraan een aantal punten toe te kennen. Vervolgens moest het weekschema worden ingevuld.

Puntensysteem

Van maandag tot en met zondag en van 06.00 uur tot 23.00 uur. Per half uur van de dag wordt een activiteit ingevuld. Aan elke activiteit wordt een aantal punten toegekend. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen activiteiten die fysiek energie kosten (+) en opleveren (-). Uiteindelijk levert iedere dag een X-aantal punten op en een gemiddeld aantal punten per week.

Het idee van energie-en timemanagement is om voor jezelf uit te zoeken wat jouw ideale puntenaantal per dag/week is. Doordat je inzicht hebt in je eigen belastbaarheid kun je de dag vervolgens zo inplannen dat je niet over je eigen grens gaat en dus grip houdt op de pijn en de vermoeidheid.

Doseren

Verder gaf Jessica nog als tip mee dat voor mensen met Marfan constante belastbaarheid van groot belang is. Het slechtste wat iemand met Marfann kan doen is bijvoorbeeld om alle klusjes in één dag te proppen om vervolgens de dagen erna helemaal niks meer te hoeven doen en uit te rusten. Je kunt er dan beter voor kiezen om die klusjes over de dagen van de week te verdelen.

Het aantal deelnemers aan deze workshop was enorm. Voor het bestuur een duidelijk signaal dat de leden dit een belangrijk onderwerp vinden. Het bestuur zal onderzoeken of en in welke vorm energie-en timemanagement een vervolg kan krijgen.

Download