Inleiding

Niet zelden heeft iemand met het marfansyndroom last van hypermobiliteit in zijn gewrichten, door de slechte bindweefselkwaliteit bewegen zij overmatig, met pijn of vervroegde slijtage tot gevolg. Een zwak bindweefselkorset kan worden gecompenseerd door een goed en stevig spierkorset. Reden voor veel mensen met marfan om therapie te volgen of te trainen. De wijze waarop men beweegt, traint of oefent, kan echter veel uitmaken. In het algemeen traint men om spierfunctie en conditie op te bouwen. Preventie is echter ook erg belangrijk: hypermobiele gewrichten die foutief of overmatig belast worden kunnen op korte of lange termijn klachten geven.

Statisch( zonder beweging) oefenen kan veel klachten voorkomen.

Een therapie die goed kan aansluiten bij het oefenprogramma voor iemand met marfan is de Houdingsweerstand therapie volgens de methode Bugnet. Een redelijk onbekende therapie, die veel winst kan opleveren bij het oefenen in geval van onder meer hypermobiliteit.

Wat is de methode Bugnet?

De houdingsweerstand therapie Bugnet is een oefenmethode voor patiënten met stabiliteits- , houdings- en bewegingsproblematiek. De praktijk leert dat verschillende klachten van overbelasting tijdens bewegen ontstaan door instabiliteit en houdingsafwijkingen waardoor de belastbaarheid van het lichaam verminderd is. Stabiliteit blijkt van essentieel belang te zijn om gecoördineerde, functionele houding- en bewegingspatronen binnen het dagelijks bewegen te verkrijgen en te behouden.

De functie van het spierkorset

spierkorset.

Patiënten met hypermobiliteit hebben een stabiliteitsprobleem. Deze patiënten hebben vaak houdingsafwijkingen, (sub) luxaties en klachten zoals pijn en vermoeidheid.

Stabiliteit van het lichaam is een voorwaarde tot functioneel en doelgericht bewegen en voorkomt overbelasting van gewrichten, kapsels en banden. Stabiliteit wordt verkregen door drie factoren:

  1. de vorm van het gewricht
  2. de aanwezigheid van intact gewrichtskapsel en banden
  3. een goed gecoördineerd spierkorset.

Bij hypermobiliteit of hyperlaxity wordt veel van het spierkorset gevergd daar immers kapsels en banden teveel beweging toelaten. Vaak zien wij bij deze patiënten klachten van overbelasting vooral tijdens of/na langdurige houding inname (bijv. langere tijd staan of zitten). Wanneer het spierkorset de statische houding niet voldoende kan ondersteunen, worden pezen en banden teveel gerekt. Dit geldt in het bijzonder wanneer de houding dusdanig is dat de vorm van de gewrichten niet optimaal wordt benut.  Bewegen en sporten geven vaak klachten van vermoeidheid, overbelasting en pijn.

Wat doet Bugnet?

Houdingsweerstand therapie Bugnet is een behandelingsmethode gebaseerd op het vermogen en de neiging van de mens om een gegeven lichaamshouding te handhaven tegenover krachten van buitenaf. Handhaven van de houding is een neurofysiologisch gegeven en komt op reflectoire wijze via de dieptesensibiliteit tot stand. Binnen de houdingsweerstand therapie Bugnet worden de menselijke houdingsreflexen benut en aangewend met een therapeutisch doel.

Het doel van deze therapie is de harmonie in de onderlinge krachtsverhouding in het spierstelsel te herstellen of te verbeteren. Dit impliceert dat het voornaamste onderdeel van de therapie bestaat uit het in kracht doen toenemen van de zwakkere spiergroepen en deze te laten functioneren in harmonie met de sterkere spiergroepen.

Met andere woorden: versterking van de te zwakke spieren en daardoor functieverbetering van het gehele locomotorisch apparaat. Zwakke spieren kunnen gunstig worden beïnvloed door het soepeler maken van contracte antagonisten. Daarom wordt ook aandacht besteed aan de behandeling van contracte spieren. De therapie wordt gekenmerkt door oefeningen in totaliteit, waarbij de patiënt zijn houding handhaaft in gesloten ketens tegenover een progressieve, tot maximaal oplopende, weerstand.

Hierbij treden houdingsreflexen in werking: weerstand en musculaire manipulaties geven de sensibele prikkels, die via het afferente deel van de reflexbanen resulteren in een motorische reactie. Deze essentiële kenmerken worden tot uitdrukking gebracht in de naam die aan deze behandelingsmethode is gegeven: houdingsweerstand therapie.

Voordeel voor het marfansyndroom

Persoon met Marfan syndroom en de uitzonderlijke spanwijdte.

Een persoon met het marfansyndroom is lang en dun en heeft een spanwijdte welke langer is dan de lichaamslengte

Wanneer bij het marfansyndroom de bindweefselkwaliteit het af laat weten, is een goed spierkorset van essentieel belang om stabiel op te groeien en te blijven. Klachten, ontstaan vanuit de hypermobiliteit kunnen verminderen. Bovendien is de therapie toepasbaar in alle houdingen. Met wat basisoefeningen kan men zelf blijven oefenen en trainen. Advies : train altijd onderleiding van een deskundige. Voorbeeld : de cardiale belasting bij statisch oefenen is anders dan in geval van dynamisch oefenen. ( hart-vaten-marfan..)

Bugnet therapie is onderdeel van fysiotherapie echter niet iedere fysiotherapeut kent de methode. Binnen de vereniging is fysiotherapeute Gertie Lenselink- Kamphuis beschikbaar voor meer informatie, uw fysiotherapeut kan desgewenst contact met haar opnemen.

Vragen kunt u stellen aan de Paramedische Adviesraad