De Contactgroep Marfan is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u de gegevens voor de ANBI status.

 • Naam : Contactgroep Marfan
 • RSIN (Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) /fiscaal nummer: 816098086
 • Postadres: Postbus 1025, 3860 BA, Nijkerk

Doelstelling:

De Contactgroep Marfan Nederland (CMN) is een landelijke belangenvereniging voor mensen met het Marfansyndroom en hun familie/naasten. De Contactgroep streeft naar meer bekendheid rond het Marfan syndroom. Daarnaast stimuleert de vereniging contact tussen de leden.

Beleidsplan:

De speerpunten van het beleid van CMN zijn:

 • Het bevorderen van het  lotgenotencontact tussen patiënten met Marfan, hun familie en hun naasten
 • Het geven van voorlichting en informatie over het Marfan syndroom
 • De belangenbehartiging van patiënten met Marfan
 • De continuïteit van de vereniging

De plannen voor 2015 zijn na te lezen op pagina: Van de voorzitter: vooruitblik 2015

Functie en namen van de bestuurders:

Voorzitter Ine Woudstra
Secretaris Marianne Hoogstede
Penningmeester Cynthia Schapendonk
Lid, sociaal juridische zaken Jeroen Ipenburg
Lid, coördinator vrijwilligers Jessica Rutte-Tertnik
Lid, lotgenotencontact Nicole Uitslag
Lid, belangenbehartiging Natascha Rosenbrand

Beloningsbeleid:

De bestuursleden zijn vrijwilligers. Naast de bestuursleden zijn ook andere vrijwilligers actief. Vrijwilligers krijgen hiervoor geen vergoeding. De vrijwilligers krijgen wel een vergoeding voor gemaakte onkosten.
De CMN heeft geen personeel in dienst. Ledenadministratie en boekhouding zijn uitbesteed bij FBPN in Nijkerk.

Jaarverslag 2014 (incl. financiële verantwoording):

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemene nut beogende instelling. De erkenning als ANBI geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan controleren of instellingen individueel aan de voorwaarden voldoen.

Fiscale voordelen voor ANBI's

 • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking.

Verdere voordelen zijn er op het gebied van:

 • De Vennootschapsbelasting
 • Loonheffingen
 • Overdrachtsbelasting
 • Inkomstenbelasting

Voordelen voor donateurs

Logo Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een voordeel van schenking aan een ANBI is dat de gever zijn schenking geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op zijn belastbaar inkomen (box I, II of III). Giften aan ANBI's zijn aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De Belastingdienst betaalt mee aan deze giften. Iemand, die slim gebruik maakt van het belastingvoordeel, kan meer schenken met hetzelfde geld. De Belastingdienst betaalt het verschil terug na aangifte inkomstenbelasting. Een donateur kan ervoor kiezen om het voordeel zelf te behouden of weg te schenken aan de ANBI van zijn voorkeur.

De Wet Inkomstenbelasting kent twee soorten aftrekbare giften. Afhankelijk van de vorm (eenmalig of periodiek) kunnen deze giften geheel of gedeeltelijk in aftrek worden gebracht op het belastbaar inkomen van de gever.